Predstavitev

Čebelarimo s približno 100-timi čebeljimi družinami na Pilštanju, ki leži v jugovzhodnem delu Slovenije, v osrčju Kozjanskega. Značilnost Kozjanskega je hribovita in neokrnjena narava, ki ni primerna za intenzivno kmetijstvo.
Na območju je razširjena ekstenzivna živinoreja in sadjarstvo, na prisojnih legah pa so vidni vinogradi, ki so del šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša.

Čebelarimo v dveh čebelnjakih in v dveh prevoznih enotah. Od tega je eden doma, v neposredni bližine hiše. Čebelje družine v njem in ob njem so namenjene razmnoževanju družin, vzreji matic pridobivanju cvetnega prahu in čebelarskemu turizmu. Na tej lokaciji točimo cvetlični in gozdni med. Prvo točenje imamo glede na vremenske razmere v prvih dneh junija, drugo pa po kostanjevi paši v mesecu juliju. V drugem čebelnjaku imamo nameščene v glavnem rezervne družine, ki so namenjene podpori gospodarskih družin in za prodajo.


Na ostalih lokacijah s pomočjo prevažanja čebel v posamezni sezoni pridelamo sortni med. Različno od čebelarske letine točimo cvetličniakacijevsmrekovlipovgozdni in kostanjev med.

Za vse lokacije je značilno, da čebelam nudijo hiter spomladanski razvoj in pašo, ki se v drugi polovic julija konča. Takrat odvisno od vremenskih razmer nastopi brezpašno obdobje.