Peter Kozmus

Funkcije

Dr. Peter Kozmus je priznan čebelarski strokovnjak, ki je cenjen doma in še posebno v tujini. Opravlja različne naloge in funkcije doma in v mednarodnem prostoru:

– Na Čebelarski zvezi Sloveniji opravlja funkcijo strokovnega vodje Rejskega programa za kranjsko čebelo (od leta 2014).

– Na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je predsednik Sveta za čebelarstvo (od leta 2016).

– V okviru mednarodne čebelarske organizacije Apimondia je podpredsednik te organizacije (od leta 2017).

– V okviru mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem  (IGCAT) je strokovnjak za čebelarstvo (od leta 2020).

Za delo na področju čebelarstva je prejel priznanje Antona Janše 3. in 2. stopnje.

Šolanje

Obiskoval je srednjo kmetijski šolo v Šentjurju pri Celju, nato pa se je vpisal na Biotehniško fakulteto, smer zootehnika. Diplomiral je leta 2002 in zanjo prejel Prešernovo nagrado. Istega leta se je kot  raziskovalec zaposlil na Nacionalnem inštitutu za biologijo, na oddelku za entomologijo. V doktorski disertaciji, ki jo je objavil leta 2007, je opisal genetsko diverziteto čmrljev v Sloveniji in jo primerjal z raznolikostjo čmrljev drugod.

Po končanem podiplomskem študiju se je zaposlil na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer je delal na področju varstva rastlin in preučeval različne vplive kmetijstva na razvoj čebeljih družin. V letu 2014 se je zaposlil na Čebelarski zvezi Slovenije, kjer opravlja naloge vodje rejske organizacije za kranjsko čebelo v Sloveniji.

Leta 2003 je sodeloval pri organizaciji največje kongresa v Sloveniji!

Kongres apimondia 2003

Čebelarska javnost ga je spoznala leta 2003, ko je bil generalni sekretar mednarodnega čebelarskega kongresa APIMONDIA, ki je potekal v Ljubljani. Aktivno je sodeloval še pri organizaciji dogodka APIMEDICA 2010 in COLOSS konference 2015 v Sloveniji. 

Sodeluje v različnih čebelarskih združenjih in se udeležuje mednarodnih čebelarskih dogodkov. Med drugim je aktivno sodeloval na čebelarskih dogodkih v Argentini, Avstriji, Bangladešu, Belgiji, Bolgariji, Čilu, Etiopiji, Finski, Franciji, Hrvaški, Etiopiji, Italiji, Indiji, Irski, Južni Koreji, Kanadi, Kazahstanu, Norveški, Srbiji, Savdski Arabiji, Švedski, Tuniziji Ukrajini, Združenih Arabskih Emiratih…

Čebelari že od leta 1993!

Peter Kozmus – čebelarski strokovnjak

Peter Kozmus je čebelar z več kot 30-letnimi izkušnjami. Čebelari z AŽ panjskim sistemom, na 4-ih lokacijah. Njegova posebna strast je vzreja matic in skrb za ohranitev kranjske čebele. 

Kot priznan strokovnjak je bil kot svetovalec vabljen v številne države, kjer je spoznaval drugačne načine čebelarjenja in druge vrste čebel. Spoznal se je s številnimi tehnologijami čebelarjenja, ki so odvisne od razpoložljivih materialov v okolici, podnebja, in razpoložljivosti paš. Zaradi tega ga odlikuje široko čebelarsko znanje, ki ga ob številnih priložnosti tudi širi.

V tej vlogi je obiskal čebelarje v Indiji, Bangladešu, Srbiji, Bolgariji, Avstriji …


Različni načini čebelarjenja so opisani v knjigi Brez čebel ne bo življenja, ki je bila izdana leta 2017. V njej so prispevki 69 avtorjev s celega sveta, urednik je Peter Kozmus.

Posebna strast je raziskovanje in odkrivanje novega znanja!

Dr. Peter Kozmus, raziskovalec

Raziskovalno pot je dr. Peter Kozmus pričel na Nacionalnem inštitutu za Biologijo. Nadaljeval jo je na Kmetijskem inštitutu Slovenije, delno to vlogo opravlja tudi v zadnjem obdobju, ko je zaposlen na Čebelarski zvezi Slovenije. Raziskovalno se je na začetku največ poglabljal v ugotavljanje pestrosti čmrljev v Sloveniji in v ugotavljanje razlik znotraj populacije medonosne čebele v Sloveniji. 3 leta je ugotavljal različne vplive kmetijskega okolja na čebelje družine.

Je avtor ali soavtor 7-ih izvirnih znanstvenih člankov, 55 strokovnih … Celotna njegova Biblioteka obsega več kot 230 enot.

Knjige so naše največje bogastvo

Bibliografija

Je soavtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov s področja čebel, čmrljev in opraševanja. Poleg tega je soavtor knjig: Čebelarjenje za vsakogar in Čmrlji v Sloveniji. Na ČZS je bil vodja projekta svetovni dan čebel, na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pa je predsednik Sveta za čebelarstvo.

V zadnjem obdobju je kot urednik sodeloval pri nastanku knjige: Brez čebel ne bo življenja.

Del bibliografije je prikazan v nadaljevanju.

Izvirni znanstveni članki

1. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees from four different types of agricultural production areas in Slovenia. Journal of life sciences, ISSN 1934-7391, Apr. 2014, vol. 8, no. 4, str. 335-343. [COBISS.SI-ID 4504680]

2. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje stopnje hibridizacije populacije kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi obarvanosti obročkov na zadku. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2011, letn. 98, št. 2, str. 159-166, ilustr. http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/98-2011/PDF/98-2011-2-159-166.pdf. [COBISS.SI-ID 3735656], [SNIPScopus do 31. 10. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. KOZMUS, Peter, VIRANT-DOBERLET, Meta, MEGLIČ, Vladimir, DOVČ, Peter. Identification of Bombus species based on wing venation structure. Apidologie, ISSN 0044-8435, 2011, vol. 42, str. 472-480, doi: 10.1007/s13592-011-0037-5. [COBISS.SI-ID3630696], [JCRSNIPWoS do 5. 5. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 5. 5. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

4. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje prisotnosti ekotipov kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi razlik v ožiljenosti prednjih kril = Carniolan bee (Apis mellifera carnica Pollman) population definition as based difference in wing venation strucutre. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2008, let. 92, št. 2, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 2867304], [SNIPScopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

5. KOZMUS, Peter, STEVANOVIĆ, Jevrosima, STANIMIROVIĆ, Z., STOJIĆ, Velibor R., KULIŠIĆ, Z., MEGLIČ, Vladimir. Analysis of mitochondrial DNA in honey bees (Apis mellifera) from Serbia = Analiza mitohondrijalne DNK kod medonosnih pčela (Apis mellifera) iz Srbije. Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 2007, letn. 57, št. 5-6, str. 465-476. [COBISS.SI-ID 2562408], [JCRSNIPWoS do 10. 9. 2017: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, Scopus do 10. 2. 2016: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12]

6. SUŠNIK BAJEC, Simona, KOZMUS, Peter, POKLUKAR, Janez, MEGLIČ, Vladimir. Molecular characterisation of indigenous Apis mellifera carnica in Slovenia. Apidologie, ISSN 0044-8435, 2004, let. 35, str. 623-636. [COBISS.SI-ID 1838440], [JCRSNIPWoS do 13. 8. 2017: št. citatov (TC): 34, čistih citatov (CI): 32, Scopus do 23. 10. 2017: št. citatov (TC): 37, čistih citatov (CI): 33]

7. KOZMUS, Peter, SUŠNIK BAJEC, Simona, POKLUKAR, Janez, MEGLIČ, Vladimir. Opredelitev populacij kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) na osnovi analize mitohondrijske DNK = Carniolan bee (Apis mellifera carnica Pollman) population definition as based on mitochondrial DNA. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, Agricultural issue, Zootechnica, ISSN 1408-3434, 2002, letn. 80, št. 2, str. 181-191. [COBISS.SI-ID 1367432]

STROKOVNI ČLANKI

9. KOZMUS, Peter. Imkerei in Slowenien : Eine Liebesgeschichte. Lëtzebuerger Beien-Zeitung : Organ vum Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzucht, 2017, str. 366-373, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024448335]

10. KOZMUS, Peter. Obravnava aktualnega zdravstvenega stanja čebel na seji Sveta za čebelarstvo. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2017, letn. 119, št. 3, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 1024436815]

11. KOZMUS, Peter. Kdaj menjati matico. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jun. 2017, letn. 119, št. 6, str. 164-165. [COBISS.SI-ID 1024438607]

12. KOZMUS, Peter. Čebela in opraševanje. Suhorobar : glasilo občine Sodražica, mar./apr. 2017, letn. 19, št. 105, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024431439]

13. KOZMUS, Peter. Rezultati morfološke analize čistosti kranjske čebele v Sloveniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2016, letn. 118, št. 5, str. 172-173. [COBISS.SI-ID 1024396879]

14. KOZMUS, Peter. Populacijska dinamika varoj v čebelji družini. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2016, letn. 118, št. 7/8, str. 255-256, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024405839]

15. KOZMUS, Peter. Koroški čebelarji naj nam bodo za zgled. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2016, letn. 118, št. 10, str. 337-338. [COBISS.SI-ID 1024409679]

16. KOZMUS, Peter. Selekcija v vzrejališčih. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jun. 2015, letn. 117, št. 6, str. 203-204, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024364879]

17. KOZMUS, Peter, JELEN, Filip. Koroški čebelarji zavzeto varujejo kranjsko čebelo – sivko. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul./avg. 2015, letn. 117, št. 7/8, str. 246-247. [COBISS.SI-ID 1024369743]

18. KOZMUS, Peter. Zakaj izvajati osnovno odbiro v čebelarstvu?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2014, letn. 116, št. 1, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024341583]

19. KOZMUS, Peter. Sklepi glede zagotovljanja zdravil za zatiranje varoj v letu 2014. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, feb. 2014, letn. 116, št. 2, str. 55-56. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LINFY2WV. [COBISS.SI-ID 4395112]

20. KOZMUS, Peter. Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic v letu 2014. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, dec. 2014, letn. 116, št. 12, str. 400, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024340559]

21. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2013 in ohranjanje kranjice. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2013, letn. 115, št. 5, str. 162, ilustr. [COBISS.SI-ID 4178024]

22. KOZMUS, Peter. Problematika čebelarstva v Evropski uniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, sep. 2013, letn. 115, št. 9, str. 274-275, ilustr. [COBISS.SI-ID 4300904]

23. KOZMUS, Peter. Ukrep menjava čebeljih matic v letu 2013. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2013, letn. 115, št. 10, str. 317, ilustr. [COBISS.SI-ID 275904512]

24. KOZMUS, Peter. Pridelovalci lahko grožnjo zmanjšajo na minimum : varovanje čebel in FFS. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, ISSN 0353-5711, maj 2012, letn. 23, št. 5, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 3844200]

25. KOZMUS, Peter. Spremljanje čebeljih družin v okviru strokovne naloge v letu 2011. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2012, letn. 114, št. 1, str. 5-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 3760744]

26. KOZMUS, Peter. Predhodna analiza uspešnosti prezimitve čebeljih družin v letu 2012. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 160-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 3843176]

27. KOZMUS, Peter. Dejavnosti KIS v letu 2011 – iz Rejskega programa za kranjsko čebelo 2011-2015. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 161-163, grafi. [COBISS.SI-ID 3843432]

28. KOZMUS, Peter. Simpozij o kranjski čebeli v okviru ApiSlovenije. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 176-177. [COBISS.SI-ID 3855208]

29. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2012. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2012, letn. 114, št. 11, str. 346-347. [COBISS.SI-ID 3945576]

30. JUSTINEK, Jure, KOZMUS, Peter. Opazovalno-napovedovalna služba medenja od začetkov do dandanes. V: BORKO, Marko (ur.). Slovenski čebelar : Slovenija 20 let : jubilejna številka ob 20-obletnici samostojnosti Republike Slovenije – domovine kranjske čebele, (Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 114(2012)jub. št.). Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije. 2012, letn. 114, jubilejna št. , str. 44. [COBISS.SI-ID 3761512]

31. KOZMUS, Peter. Osnovna odbira kranjske čebele v okviru Rejskega programa 2011-2015. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 6. apr. 2011, letn. 68, št. 14, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 3563368]

32. KOZMUS, Peter. Osnovna odbira v Rejskem programu za kranjsko čebelo 2011-2015. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2011, letn. 113, št. 3, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 3518056]

33. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje odstotka čebel z rumenimi obročki na zadku na območju Slovenije. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, apr. 2011, letn. 113, št. 4, str. 122-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 3559016]

34. KOZMUS, Peter. Čebelarjem bo razdeljenih 2000 brezplačnih matic. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2011, letn. 113, št. 6, str. 202. [COBISS.SI-ID 3608936]

35. KOZMUS, Peter. Program zaščite kranjske čebele v Sloveniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2011, letn. 113, št. 7/8, str. 257. [COBISS.SI-ID 3646312]

36. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2011. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2011, letn. 113, št. 10, str. 311. [COBISS.SI-ID 3682920]

37. KOZMUS, Peter. Kranjska čebela in njena “čistost”. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2010, letn. 112, št. 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 3216488]

38. KOZMUS, Peter. Analiza zmanjšanja števila čebeljih družin v letih 2007 in 2008. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, apr. 2010, letn. 112, št. 4, str. 121-122. [COBISS.SI-ID 3286376]

39. KOZMUS, Peter. Rojenje in selekcija. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2010, letn. 112, št. 5, str. 156-157. [COBISS.SI-ID 3296104]

40. KOZMUS, Peter. Razlika med gospodarskimi in rodovniškimi maticami ter njihov pomen. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2010, letn. 112, št. 7-8, str. 231-232. [COBISS.SI-ID 3353960]

41. KOZMUS, Peter. Analiza prezimitve čebeljih družin v letu 2009/2010. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2010, letn. 112, št. 11, str. 350-351. [COBISS.SI-ID 3473768]

42. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Genetska identifikacija pravih listnih uši. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 1. jul. 2009, letn. 66, št. 26, str. 9. [COBISS.SI-ID 3049064]

43. KOZMUS, Peter. Čebelarjenje v Sloveniji : kranjska čebela je druga najbolj razširjena čebelja pasma na svetu. Mohorjev koledar …, ISSN 1318-5462, 2009, str. 50-55. [COBISS.SI-ID 2857064]

44. KOZMUS, Peter. Pozitivni učinki matičnega mlečka. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 23. jan. 2008, letn. 65, št. 4, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 2584424]

45. KOZMUS, Peter. Zakaj so za opraševanje pomembni čmrlji. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 9. apr. 2008, letn. 65, št. 15, str. 9. [COBISS.SI-ID 2668904]

46. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Nova nevarnost za lesnate rastline? : hrošč Anoplophora chinensis. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 30. jul. 2008, letn. 65, št. 31, str. 30. [COBISS.SI-ID 2733160]

47. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Razvoj gensko spremenjenih rastlin in njihov vpliv na okolje. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jan. 2008, letn. 40, št. 1, str. 38-39, fotogr. [COBISS.SI-ID 2574696]

48. KOZMUS, Peter. Bosta kitajski in azijski kozliček prišla tudi k nam?_. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, avg. 2008, letn. 40, št. 8, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 2733672]

49. KOZMUS, Peter. Bosta prišla škodo povzročat tudi k nam?_. Novi tednik NT&RC, ISSN 0353-734X, 7. okt. 2008, letn. 63, št. 79, str. 19. [COBISS.SI-ID 2801768]

50. KOZMUS, Peter. V katerih primerih so čmrlji boljši opraševalci od čebel?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, feb. 2008, letn. 110, št. 2, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 2590056]

51. KOZMUS, Peter. Velika voščena vešča (Galleria mellonella). Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2008, letn. 110, št. 3, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 2621800]

52. KOZMUS, Peter. Kaj so čmrlji in kaj se z njimi dogaja. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 17. okt. 2007, letn. 64, št. 42, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 2508392]

53. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Najpogostejše vrste čmrljev v Sloveniji. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, sep. 2007, letn. 39, št. 9, str. 45-46, fotogr. [COBISS.SI-ID 2472552]

54. KOZMUS, Peter. Podnebne spremembe. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, sep. 2007, letn. 109, št. 9, str. 261-262, ilustr. [COBISS.SI-ID 2471784]

55. KOZMUS, Peter. Zakaj je čmrljev vse manj?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2007, letn. 109, št. 11, str. 343-344. [COBISS.SI-ID 2530664]

56. KOZMUS, Peter. Čebelarjenje v Indiji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. dec. 2006, letn. 108, št. 12, str. 329-331. [COBISS.SI-ID 2317928]

57. KOZMUS, Peter, GREGORC, Aleš. Slovenia: small country with great beekeeping experience. Bee world, ISSN 0005-772X, sep. 2005, str. 65-68. [COBISS.SI-ID 1982824], [JCRSNIPWoS do 7. 9. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 27. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

58. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Priljubljeni obiskovalci našega vrta. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, mar. 2005, letn. 37, št. 3, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 1871208]

59. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Čmrlji in opraševanje. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jun. 2005, letn. 37, št. 6, str. 43-44, fotogr. [COBISS.SI-ID 1945192]

60. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Zakaj je čmrljev iz leta v leto manj. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, dec. 2005, letn. 37, št. 12, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 2062440]

61. KOZMUS, Peter. Zdravilno delovanje matičnega mlečka. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 2005, letn. 107, št. 9, str. 248-250. [COBISS.SI-ID 1989992]

62. KOZMUS, Peter. Povzetek predavanj, ki so na Apimondii 2005 potekala v okviru stalne komisije za opraševanje in čebelje vrste. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. nov. 2005, letn. 107, št. 11, str. 301-303. [COBISS.SI-ID 2045032]

63. KOZMUS, Peter. Razvoj gensko spremenjenih rastlin ter njihov vpliv na okolje in čebele. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. dec. 2005, letn. 107, št. 12, str. 334-336. [COBISS.SI-ID 2057832]

64. KOZMUS, Peter, ŠTUHEC, Ivan. Obnašanje čebel = Behaviour of honeybees. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo, ISSN 0350-1655, sep. 2004, letn. 37, št. 7, str. 25-28 (priloga: Znanost in praksa). [COBISS.SI-ID 1605768]

 
0