Peter Kozmus

Čebelari od 14 leta dalje in čebelarjenje mu veliko pomeni. S čebelami ravna spoštljivo in mirno zaradi česar so njegove čebele izredno mirne. V čebelarstvu se zanima predvsem za ohranitev kranjske čebele, poleg tega ga zanima tudi vzreja matic.

Peter Kozmus

Šolanje

Obiskoval je srednjo kmetijski šolo v Šentjurju pri Celju, nato pa se je vpisal na Biotehniško fakulteto, smer zootehnika. Po diplomi, ki jo je zaključil na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in zanjo prejel Prešernovo nagrado, se je leta 2003 kot raziskovalec zaposlil na Nacionalnem inštitutu za biologijo, na oddelku za entomologijo. V doktorski disertaciji, ki jo je objavil leta 2007, je opisal genetsko diverziteto čmrljev v Sloveniji in jo primerjal z raznolikostjo čmrljev drugod.

Po končanem podiplomskem študiju se je zaposlil na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer je delal na področju varstva rastlin in preučeval različne vplive kmetijstva na razvoj čebeljih družin. V letu 2014 se je zaposlil na Čebelarski zvezi Slovenije, kjer opravlja naloge vodje rejske organizacije za kranjsko čebelo v Sloveniji.

Kongres Apimondia 2003

Čebelarska javnost ga je spoznala leta 2003, ko je bil generalni sekretar mednarodnega čebelarskega kongresa APIMONDIA, ki je potekal v Ljubljani. Aktivno je sodeloval še tudi pri organizaciji dogodka APIMEDICA 2010 in COLOSS konference 2015 v Sloveniji. Sodeluje v različnih čebelarskih združenjih in se udeležuje mednarodnih čebelarskih dogodkov. Med drugim je aktivno sodeloval na čebelarskih dogodkih v Avstriji, Italiji, Hrvaški, Srbiji, Bolgariji, Franciji, Belgiji, Indiji, Irski, Argentini, Ukrajini, Etiopiji, Savdski Arabiji, Združenih Arabskih Emiratih, Južni Koreji, Norveški, Švedski …

Apimondia 2017

Bibliografija

Je soavtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja čebel, čmrljev in opraševanja Poleg tega je soavtor knjig: Čebelarjenje za vsakogar in Čmrlji v Sloveniji. Na ČZS je bil vodja projekta svetovni dan čebel, na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pa je Predsednik Sveta za Čebelarstvo.

V zadnjem obdobju je kot urednik sodeloval pri nastanku knjige Brez čebel ne bo življenja.