Raziskovanje

Dr. Peter Kozmus, raziskovalec

Raziskovalno pot je dr. Peter Kozmus pričel na Nacionalnem inštitutu za Biologijo. Nadaljeval jo je na Kmetijskem inštitutu Slovenije, delno to vlogo opravlja tudi v zadnjem obdobju, ko je zaposlen na Čebelarski zvezi Slovenije. Raziskovalno se je na začetku največ poglabljal v ugotavljanje pestrosti čmrljev v Sloveniji in v ugotavljanje razlik znotraj populacije medonosne čebele v Sloveniji. 3 leta je ugotavljal različne vplive kmetijskega okolja na čebelje družine.

Je avtor ali soavtor 7-ih izvirnih znanstvenih člankov, 55 strokovnih … Celotna njegova Biblioteka obsega več kot 230 enot.

Glavna naloga dr. Petra Kozmusa je skrb za ohranitev kranjske čebele v SLoveniji.

Izvirni znanstveni članki

1. KOZMUS, Peter, SIMONČIČ, Andrej. A survey of pesticide residues in pollen collected by honey bees from four different types of agricultural production areas in Slovenia. Journal of life sciences, ISSN 1934-7391, Apr. 2014, vol. 8, no. 4, str. 335-343. [COBISS.SI-ID 4504680]

2. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje stopnje hibridizacije populacije kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi obarvanosti obročkov na zadku. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2011, letn. 98, št. 2, str. 159-166, ilustr. http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/98-2011/PDF/98-2011-2-159-166.pdf. [COBISS.SI-ID 3735656], [SNIPScopus do 31. 10. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. KOZMUS, Peter, VIRANT-DOBERLET, Meta, MEGLIČ, Vladimir, DOVČ, Peter. Identification of Bombus species based on wing venation structure. Apidologie, ISSN 0044-8435, 2011, vol. 42, str. 472-480, doi: 10.1007/s13592-011-0037-5. [COBISS.SI-ID3630696], [JCRSNIPWoS do 5. 5. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 5. 5. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]

4. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje prisotnosti ekotipov kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi razlik v ožiljenosti prednjih kril = Carniolan bee (Apis mellifera carnica Pollman) population definition as based difference in wing venation strucutre. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2008, let. 92, št. 2, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 2867304], [SNIPScopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

5. KOZMUS, Peter, STEVANOVIĆ, Jevrosima, STANIMIROVIĆ, Z., STOJIĆ, Velibor R., KULIŠIĆ, Z., MEGLIČ, Vladimir. Analysis of mitochondrial DNA in honey bees (Apis mellifera) from Serbia = Analiza mitohondrijalne DNK kod medonosnih pčela (Apis mellifera) iz Srbije. Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 2007, letn. 57, št. 5-6, str. 465-476. [COBISS.SI-ID 2562408], [JCRSNIPWoS do 10. 9. 2017: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, Scopus do 10. 2. 2016: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12]

6. SUŠNIK BAJEC, Simona, KOZMUS, Peter, POKLUKAR, Janez, MEGLIČ, Vladimir. Molecular characterisation of indigenous Apis mellifera carnica in Slovenia. Apidologie, ISSN 0044-8435, 2004, let. 35, str. 623-636. [COBISS.SI-ID 1838440], [JCRSNIPWoS do 13. 8. 2017: št. citatov (TC): 34, čistih citatov (CI): 32, Scopus do 23. 10. 2017: št. citatov (TC): 37, čistih citatov (CI): 33]

7. KOZMUS, Peter, SUŠNIK BAJEC, Simona, POKLUKAR, Janez, MEGLIČ, Vladimir. Opredelitev populacij kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) na osnovi analize mitohondrijske DNK = Carniolan bee (Apis mellifera carnica Pollman) population definition as based on mitochondrial DNA. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, Agricultural issue, Zootechnica, ISSN 1408-3434, 2002, letn. 80, št. 2, str. 181-191. [COBISS.SI-ID 1367432]

STROKOVNI ČLANKI

9. KOZMUS, Peter. Imkerei in Slowenien : Eine Liebesgeschichte. Lëtzebuerger Beien-Zeitung : Organ vum Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzucht, 2017, str. 366-373, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024448335]

10. KOZMUS, Peter. Obravnava aktualnega zdravstvenega stanja čebel na seji Sveta za čebelarstvo. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2017, letn. 119, št. 3, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 1024436815]

11. KOZMUS, Peter. Kdaj menjati matico. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jun. 2017, letn. 119, št. 6, str. 164-165. [COBISS.SI-ID 1024438607]

12. KOZMUS, Peter. Čebela in opraševanje. Suhorobar : glasilo občine Sodražica, mar./apr. 2017, letn. 19, št. 105, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024431439]

13. KOZMUS, Peter. Rezultati morfološke analize čistosti kranjske čebele v Sloveniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2016, letn. 118, št. 5, str. 172-173. [COBISS.SI-ID 1024396879]

14. KOZMUS, Peter. Populacijska dinamika varoj v čebelji družini. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2016, letn. 118, št. 7/8, str. 255-256, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024405839]

15. KOZMUS, Peter. Koroški čebelarji naj nam bodo za zgled. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2016, letn. 118, št. 10, str. 337-338. [COBISS.SI-ID 1024409679]

16. KOZMUS, Peter. Selekcija v vzrejališčih. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jun. 2015, letn. 117, št. 6, str. 203-204, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024364879]

17. KOZMUS, Peter, JELEN, Filip. Koroški čebelarji zavzeto varujejo kranjsko čebelo – sivko. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul./avg. 2015, letn. 117, št. 7/8, str. 246-247. [COBISS.SI-ID 1024369743]

18. KOZMUS, Peter. Zakaj izvajati osnovno odbiro v čebelarstvu?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2014, letn. 116, št. 1, str. 9-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024341583]

19. KOZMUS, Peter. Sklepi glede zagotovljanja zdravil za zatiranje varoj v letu 2014. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, feb. 2014, letn. 116, št. 2, str. 55-56. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LINFY2WV. [COBISS.SI-ID 4395112]

20. KOZMUS, Peter. Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic v letu 2014. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, dec. 2014, letn. 116, št. 12, str. 400, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024340559]

21. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2013 in ohranjanje kranjice. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2013, letn. 115, št. 5, str. 162, ilustr. [COBISS.SI-ID 4178024]

22. KOZMUS, Peter. Problematika čebelarstva v Evropski uniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, sep. 2013, letn. 115, št. 9, str. 274-275, ilustr. [COBISS.SI-ID 4300904]

23. KOZMUS, Peter. Ukrep menjava čebeljih matic v letu 2013. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2013, letn. 115, št. 10, str. 317, ilustr. [COBISS.SI-ID 275904512]

24. KOZMUS, Peter. Pridelovalci lahko grožnjo zmanjšajo na minimum : varovanje čebel in FFS. Sad : revija za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, ISSN 0353-5711, maj 2012, letn. 23, št. 5, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 3844200]

25. KOZMUS, Peter. Spremljanje čebeljih družin v okviru strokovne naloge v letu 2011. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2012, letn. 114, št. 1, str. 5-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 3760744]

26. KOZMUS, Peter. Predhodna analiza uspešnosti prezimitve čebeljih družin v letu 2012. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 160-161, ilustr. [COBISS.SI-ID 3843176]

27. KOZMUS, Peter. Dejavnosti KIS v letu 2011 – iz Rejskega programa za kranjsko čebelo 2011-2015. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 161-163, grafi. [COBISS.SI-ID 3843432]

28. KOZMUS, Peter. Simpozij o kranjski čebeli v okviru ApiSlovenije. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2012, letn. 114, št. 5, str. 176-177. [COBISS.SI-ID 3855208]

29. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2012. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2012, letn. 114, št. 11, str. 346-347. [COBISS.SI-ID 3945576]

30. JUSTINEK, Jure, KOZMUS, Peter. Opazovalno-napovedovalna služba medenja od začetkov do dandanes. V: BORKO, Marko (ur.). Slovenski čebelar : Slovenija 20 let : jubilejna številka ob 20-obletnici samostojnosti Republike Slovenije – domovine kranjske čebele, (Slovenski čebelar, ISSN 0350-4697, 114(2012)jub. št.). Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije. 2012, letn. 114, jubilejna št. , str. 44. [COBISS.SI-ID 3761512]

31. KOZMUS, Peter. Osnovna odbira kranjske čebele v okviru Rejskega programa 2011-2015. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 6. apr. 2011, letn. 68, št. 14, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 3563368]

32. KOZMUS, Peter. Osnovna odbira v Rejskem programu za kranjsko čebelo 2011-2015. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2011, letn. 113, št. 3, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 3518056]

33. KOZMUS, Peter. Ugotavljanje odstotka čebel z rumenimi obročki na zadku na območju Slovenije. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, apr. 2011, letn. 113, št. 4, str. 122-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 3559016]

34. KOZMUS, Peter. Čebelarjem bo razdeljenih 2000 brezplačnih matic. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2011, letn. 113, št. 6, str. 202. [COBISS.SI-ID 3608936]

35. KOZMUS, Peter. Program zaščite kranjske čebele v Sloveniji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2011, letn. 113, št. 7/8, str. 257. [COBISS.SI-ID 3646312]

36. KOZMUS, Peter. Menjava čebeljih matic v letu 2011. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, okt. 2011, letn. 113, št. 10, str. 311. [COBISS.SI-ID 3682920]

37. KOZMUS, Peter. Kranjska čebela in njena “čistost”. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jan. 2010, letn. 112, št. 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 3216488]

38. KOZMUS, Peter. Analiza zmanjšanja števila čebeljih družin v letih 2007 in 2008. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, apr. 2010, letn. 112, št. 4, str. 121-122. [COBISS.SI-ID 3286376]

39. KOZMUS, Peter. Rojenje in selekcija. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, maj 2010, letn. 112, št. 5, str. 156-157. [COBISS.SI-ID 3296104]

40. KOZMUS, Peter. Razlika med gospodarskimi in rodovniškimi maticami ter njihov pomen. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, jul.-avg. 2010, letn. 112, št. 7-8, str. 231-232. [COBISS.SI-ID 3353960]

41. KOZMUS, Peter. Analiza prezimitve čebeljih družin v letu 2009/2010. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2010, letn. 112, št. 11, str. 350-351. [COBISS.SI-ID 3473768]

42. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Genetska identifikacija pravih listnih uši. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 1. jul. 2009, letn. 66, št. 26, str. 9. [COBISS.SI-ID 3049064]

43. KOZMUS, Peter. Čebelarjenje v Sloveniji : kranjska čebela je druga najbolj razširjena čebelja pasma na svetu. Mohorjev koledar …, ISSN 1318-5462, 2009, str. 50-55. [COBISS.SI-ID 2857064]

44. KOZMUS, Peter. Pozitivni učinki matičnega mlečka. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 23. jan. 2008, letn. 65, št. 4, str. 9, fotogr. [COBISS.SI-ID 2584424]

45. KOZMUS, Peter. Zakaj so za opraševanje pomembni čmrlji. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 9. apr. 2008, letn. 65, št. 15, str. 9. [COBISS.SI-ID 2668904]

46. KOZMUS, Peter, MODIC, Špela. Nova nevarnost za lesnate rastline? : hrošč Anoplophora chinensis. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 30. jul. 2008, letn. 65, št. 31, str. 30. [COBISS.SI-ID 2733160]

47. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Razvoj gensko spremenjenih rastlin in njihov vpliv na okolje. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jan. 2008, letn. 40, št. 1, str. 38-39, fotogr. [COBISS.SI-ID 2574696]

48. KOZMUS, Peter. Bosta kitajski in azijski kozliček prišla tudi k nam?_. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, avg. 2008, letn. 40, št. 8, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 2733672]

49. KOZMUS, Peter. Bosta prišla škodo povzročat tudi k nam?_. Novi tednik NT&RC, ISSN 0353-734X, 7. okt. 2008, letn. 63, št. 79, str. 19. [COBISS.SI-ID 2801768]

50. KOZMUS, Peter. V katerih primerih so čmrlji boljši opraševalci od čebel?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, feb. 2008, letn. 110, št. 2, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 2590056]

51. KOZMUS, Peter. Velika voščena vešča (Galleria mellonella). Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, mar. 2008, letn. 110, št. 3, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 2621800]

52. KOZMUS, Peter. Kaj so čmrlji in kaj se z njimi dogaja. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 17. okt. 2007, letn. 64, št. 42, str. 10, fotogr. [COBISS.SI-ID 2508392]

53. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Najpogostejše vrste čmrljev v Sloveniji. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, sep. 2007, letn. 39, št. 9, str. 45-46, fotogr. [COBISS.SI-ID 2472552]

54. KOZMUS, Peter. Podnebne spremembe. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, sep. 2007, letn. 109, št. 9, str. 261-262, ilustr. [COBISS.SI-ID 2471784]

55. KOZMUS, Peter. Zakaj je čmrljev vse manj?. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, nov. 2007, letn. 109, št. 11, str. 343-344. [COBISS.SI-ID 2530664]

56. KOZMUS, Peter. Čebelarjenje v Indiji. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. dec. 2006, letn. 108, št. 12, str. 329-331. [COBISS.SI-ID 2317928]

57. KOZMUS, Peter, GREGORC, Aleš. Slovenia: small country with great beekeeping experience. Bee world, ISSN 0005-772X, sep. 2005, str. 65-68. [COBISS.SI-ID 1982824], [JCRSNIPWoS do 7. 9. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 27. 11. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

58. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Priljubljeni obiskovalci našega vrta. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, mar. 2005, letn. 37, št. 3, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 1871208]

59. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Čmrlji in opraševanje. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jun. 2005, letn. 37, št. 6, str. 43-44, fotogr. [COBISS.SI-ID 1945192]

60. KOZMUS, Peter (avtor, fotograf). Zakaj je čmrljev iz leta v leto manj. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, dec. 2005, letn. 37, št. 12, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 2062440]

61. KOZMUS, Peter. Zdravilno delovanje matičnega mlečka. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 2005, letn. 107, št. 9, str. 248-250. [COBISS.SI-ID 1989992]

62. KOZMUS, Peter. Povzetek predavanj, ki so na Apimondii 2005 potekala v okviru stalne komisije za opraševanje in čebelje vrste. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. nov. 2005, letn. 107, št. 11, str. 301-303. [COBISS.SI-ID 2045032]

63. KOZMUS, Peter. Razvoj gensko spremenjenih rastlin ter njihov vpliv na okolje in čebele. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije, ISSN 0350-4697, 1. dec. 2005, letn. 107, št. 12, str. 334-336. [COBISS.SI-ID 2057832]

64. KOZMUS, Peter, ŠTUHEC, Ivan. Obnašanje čebel = Behaviour of honeybees. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo, ISSN 0350-1655, sep. 2004, letn. 37, št. 7, str. 25-28 (priloga: Znanost in praksa). [COBISS.SI-ID 1605768]

0