Pogoji poslovanja čebelarstva Kozmus

Podatki o čebelarstvu Kozmus

Peter Kozmus, Pilštanj 62, 3261 Lesično, telefon: 041 352 997, e-mail: peter.kozmus@gmail.com

Transakcijski račun: SI56 0400 1004 0098 140 odprt pri Nova KBM.

Ob nakupu kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji. Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje podjetje in kupca.

Nakupovanje

Spletna stran www.cebelarstvo-kozmus.si obiskovalcem predstavlja ponudbo Čebelarstva Kozmus ter omogoča nakupovanje izdelkov. Naročilo zavezuje Čebelarstvo Kozmus in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih podjetja.

Plačilni pogoji

Čebelarstvo Kozmus omogoča nakup blaga s predračunom ali po povzetju. Če izberete plačilo po predračunu, vam bomo na e-mail poslali predračun in ko bo le-ta plačan, vam bomo poslali potrdilo o naročilu.

Dokler kupnina ni poravnana v celoti, izdelek ni kupljen.

Cene

Cene so izražene v evrih (EUR).

Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

Vračilo blaga

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od naročila na tretma in sicer, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti Čebelarstvo Kozmus.

Varovanje osebnih podatkov

Kupec dovoljuje, da Čebelarstvo Kozmus vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi. 

Druga določila

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Čebelarstvo Kozmus.

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@cebelarstvo-kozmus.si