Čebelarjeva opravila v aprilu

April je mesec, v katerem kranjska čebela v pretežnem delu Slovenije naredi skokovit spomladanski razvoj. Razlog temu sta obilica cvetnega prahu in nektarja v naravi in sposobnost matic kranjske čebele, da v tem obdobju zaležejo veliko število jajčec. To nalogo je sposobna opraviti le mlada in zdrava matica, ob pravilni oskrbi čebelarja. Ta jim mora zagotoviti primerne pogoje v panju, če čebelari s prevoznimi enotami, pa tudi z izbiro primerne lokacije stojišča, da je v okolici dobra paša. Seveda mora biti v panju zadostno število čebel delavk, ki lahko ličinke primerno oskrbijo. Ker se čebele v spomladanskem času razvijajo sočasno z razvojem narave, je bolje, da imajo prevaževalci svoje čebele na lokacijah, kjer se pričakuje zgodnja paša, na kateri se čebele najprej hitro razvijejo, da lahko kasnejše obilnejše paše bolje izkoristijo.

V tem obdobju čebele v veliki meri opravijo svojo najpomembnejšo nalogo v naravi – opraševanje –, saj aprila cveti oz. začenja cveteti glavnina rastlin. Čebelarji si zato želimo toplega vremena, ki čebelam nudi primerno okolje za dober spomladanski razvoj. Kljub temu smo nemalokrat priča nenadnim ohladitvam in celo snegu, ki lahko čebelam, pa tudi rastlinam povzroči veliko škodo. Upam, da bo letošnji april čebelam in naravi naklonjen, v nasprotnem primeru moramo biti pozorni na količino zalog v panju. Čebele v tem mesecu porabijo približno pet kilogramov zalog hrane. Če se pojavi daljše obdobje slabega vremena, ko čebele ne morejo na pašo, je priporočljivo, da čebelam dodamo sladkorno raztopino in jim na ta način pomagamo, da se primerno razvijajo. Ob tem moramo biti pozorni, da jim raztopine ne dodamo preveč, da se ob točenju ne pojavi v medu.

Pregled čebel

Pri čebelah v aprilu opravim dva pregleda. Prvi pregled je obširnejši in vanj združim več opravil, pri drugem pregledu pa poskušam predvsem čim bolje izenačiti družine. Prvi pregled opravim ob začetku cvetenja divje češnje, ki se pojavi na sredini aprila. To je čas, ko lahko čebele na njej in na okoliških travnikih naberejo dovolj hrane za razvoj. Za pregled izberem sončen in topel dan, ko čebele pridno zbirajo nektar, cvetni prah in po potrebi še vodo.

Pregled zalege

Ob pregledu me najbolj zanimata količina zalege in njeno stanje. Pregled zmeraj začnem na tisti strani plodišča, kjer je manj čebel, pri čemer prvi stranski sat izvlečem iz panja in ga odložim na kozico. Potem natančno pregledam vse sate in ugotavljam stanje zalege (strnjenost pri pokriti zalegi in količino hrane, ki jo imajo na voljo ličinke v odkriti zalegi) ter njeni količino. Prizadevam si, da imajo čebele v tem času najmanj pet satov zalege. Če je te manj kot štiri, poiščem matico in jo odstranim. V naslednjem dnevu v panj vstavim celotno rezervno družino, pri čemer od stare družine v panju obdržim le sate z zalego, iz drugih ometem čebele in sate shranim v skladišče oz. če so ti že starejši, jih iz nadaljnje uporabe odstranim. Gnezda ob pregledu ne preurejam, ampak ga prestavljam proti sredini v celoti. Prav tako v gnezdo ne umeščam praznih satnic ali izgrajenih satov, da čebelam ne povzročam težav z ogrevanjem zalege.

Označevanje matic

Med pregledom tudi preverim, ali je matica označena. V tem času je matico preprosteje najti kot kasneje v sezoni, ko je družina že številčnejša. Oznaka matice mi kasneje služi predvsem pri prevešanju, da matice po pomoti ne prestavim v medišče. Pri označevanju matic z opalitnimi ploščicami pazim predvsem na to, da se lepilo, preden matico vrnem v panj, dobro posuši. Zaradi tega matico po označevanju nikoli ne spustim direktno na sat, ampak jo do konca pregleda (oz. najmanj 2 minuti) zadržujem v matični rešetki na dnu panja. S tem omogočim, da se ploščica trdno prilepi na matico in da vonj svežega lepila ne moti čebel spremljevalk.

Dodajanje satnic

Ob pregledu v plodišče vstavim dve satnici v izgradnjo. Umestim ju na drugi poziciji z leve in desne strani, skrajna sata pa sta zalogi hrane. Čebele v tem času gradijo zelo lepo satje, v večini primerov še brez trotovih celic. Po štiri dodatne satnice dodam v medišče na prosta mesta, da jih bom lahko ob naslednjih pregledih prestavil v plodišče. Matično rešetko ob tem delno odprem, da se čebele lahko širijo tudi v medišče, ne odprem pa je v celoti, da čebelam ne povzročim težav pri ogrevanju gnezda v morebitnih hladnejših dnevih in nočeh.

Čistost podnice

Ob pregledu sem pozoren tudi na mirnost in na morebitno obarvanost obročkov na zadku delavk in si opažanja zapišem na panjski list. Poleg tega sem pozoren še na čistost podnice, ki je odraz čistilne sposobnosti posamezne čebelje družine. V tem obdobju, ko v panjih nimam nameščenega testnega vložka za spremljanje odpada varoj, imajo čebele neoviran dostop do podnice in na ta način jo lahko preprosto čistijo. Čistilna sposobnost ima neposredno povezavo s čiščenjem oz. odstranjevanjem odmrlih ličink v nepokriti ali pokriti zalegi. Družina z dobro izraženim čistilnim nagonom se uspešneje brani pred čebeljimi boleznimi, ki so v glavnem bolezni na čebelji zalegi. V družinah, ki nimajo izražene dobre čistilne sposobnosti, označim, da jim bom po paši zamenjal matice.

Drugi aprilski pregled

Ta pregled opravljam ob koncu meseca. Glavni namen pregleda je izenačevanje družin. Pri tem pregledu sem pozoren na količino čebelje zalege v panju. Zlasti v prevozni enoti želim, da so družine čim bolj izenačene. Zato družinam, ki imajo več zalege od povprečja, odvzamem sat pokrite zalege in ga dodam v družino, ki je ima manj. Konec meseca aprila mora imeti vsaka družina, od katere pričakujem dobro pašo na akaciji, vsaj šest satov pokrite zalege. Če je nima, ji jo dodam. Prav tako si ne želim v tem obdobju skrajno močnih družin, ker bi se pri njih v času cvetenja akacije pojavilo rojilno razpoloženje. Če ima družina v tem obdobju od šest do sedem satov zalege, sem zadovoljen in pri njih v izgradnjo vstavim naslednji dve satnici iz medišča. Če sem ob tem v medišče prestavil sat z zimsko zalogo, ga označim, da ga ob točenju pustim v panju. Matično rešetko v tem času odprem v celoti, saj so družine že toliko številčne, da lažje uravnavajo mikroklimo v panju, tudi v primeru morebitnih ohladitev.

V aprilu kmetovalci začnejo škropiti sadno drevje in poljščine. Ob tem lahko del škropiva pristane na cvetočih rastlinah, ki čebelam nudijo hrano. Kratek obisk teh kmetovalcev s kozarcem medu v roki je zelo dobrodošel, da kmetovalce opomnimo na nujno sodelovanje v obojestransko korist.

 
 
0