Čebelarjeva opravila v juniju

V mesecu juniju čebelja družina doseže svoj vrhunec in zato lahko nabere največ medu, seveda če so za to izpolnjeni drugi dejavniki. Naloga čebelarjev je, da skrbimo za optimalno oskrbo čebel, k temu pa morajo svoje dodati tudi vremenske razmere, ki vsaj na začetku letošnje sezone čebelam niso bile naklonjene, saj smo imeli konec aprila in na začetku maja pozebo in pretežno deževno ter vetrovno vreme. Takšne okoliščine so nam pri čebelah povzročile dodatne delo in stroške, saj smo morali čebelam zagotavljati hrano, da niso propadle oz. da so se lahko razvijale. Upam, da se bodo vremenske razmere v nadaljevanju sezone izboljšale in da bodo čebele nadoknadile izgubljen razvoj in kljub temu nabrale viške medu, ki jih bomo čebelarji lahko iztočili.

Ob optimalnem razvoju čebeljih družin je v juniju v družinah veliko čebel in naloga čebelarjev je, da jih čim bolje zaposlimo. Pri tem moramo budno spremljati njihov razvoj, ki je v veliki meri odvisen od vremenskih razmer. Če je v naravi prisotna obilna paša, imajo čebele z nabiranjem in shranjevanjem dovolj dela, čebelarji pa jim moramo zagotavljati le dovolj prostora za shranjevanje. Tudi med glavnimi pašami moramo skrbeti, da so čebele zaposlene. Zagotavljati jim moramo predvsem dovolj prostora in delo. Delo jim lahko zagotovimo na različne načine, med katerimi je zelo razširjena praksa odvzemanja pokrite zalege in dodajanja satnic v gradnjo.

Med glavnimi opravili v tem mesecu so: točenje medu, preprečevanje rojenja, zmanjševanje števila varoj z apitehničnimi ukrepi, delanje narejencev in ometencev ter vzreja in zamenjava matic.

V našem čebelarstvu si v juniju prizadevamo za ohranitev živalnosti čebeljih družin na višku, da čebele morebitno pašo na lipi in kostanju pričakajo čim bolje pripravljene in da jo čim bolje izkoristijo. Večinoma v tem mesecu opravim le en pregled družin. Pri tem sem pozoren na splošen razvoj čebel in na količino zalege in po njej sklepam glede kakovosti matic. Če družina ni razvila primerne živalnosti, si panj označim, da bom matico v tem ali v naslednjem mesecu zamenjal. Če ugotovim, da obstaja možnost, da družina preide v rojilno razpoloženje, v našem čebelarstvu delamo narejence. S tem čebelam zagotovim dodaten prostor in delo.

Izdelava narejencev na isti lokaciji
Narejence lahko izdelujemo na več načinov, med katerimi sta najbolj razširjeni izdelavi iz ometenih (suhih) čebel, ki jih namestimo na satnice, in izdelava s sati s pokrito zalego in čebelami. Sam uporabljam predvsem ta način. V ta namen uporabljam 9-satne panje, v katere dodam dva sata pokrite zalege s čebelami in en sat na katerem sta cvetni prah in med s čebelami. Družinam v sredino sata z zalego pritrdim zrel matičnik. Narejence imam zaprte do naslednjega večera, ko jih namestim na njihovo mesto in jim odprem žrela. Pri tem si prizadevam, da jim prepeljem na novo lokacijo iz katere se pašne čebele ne vračajo v osnovni panj in bodo zato hrano iz okolja zagotavljale hovi družini. V primeru, da narejencev ne prepeljem na novo lokacijo, se v staro družino vrnejo vse pašne čebele. Narejenec je tako v prvih dneh brez pašnih čebel. Tem družinam zato dodam po tri litre sladkorne raztopine. Ko jo porabijo (približno v enem tednu), ima družina že dovolj pašnih čebel, da se lahko sama oskrbuje s hrano iz okolja.

Vzreja matic
Mesec junij je tudi najprimernejši mesec za vzrejo matic. V okolju je dovolj hrane in čebele zato hitreje sledijo delu, ki jim ga dodelimo. Sam matice vzrejam s klasično metodo precepljanja ličink, lahko pa izberemo tudi katero od drugih metod, ki nam glede na način čebelarjenja bolj odgovarja. V nadaljevanju opisujem preprost način vzreje, ki je primeren za vzrejo manjšega števila matic. Najprej moramo iz nadpovprečne čebelje družine odstraniti matico in po enem tednu opraviti pregled in pri tem odstraniti vse zasilne matičnike, ki jih je družina naredila. Na ta način dobimo družino, ki nam bo iz mlade zalege samostojno zgradila matičnike, zato takšno družino imenujemo »štarter družina«. Medtem v družino, ki ima najboljše lastnosti (izredno mirna, nadpovprečen donos, odličen čistilni nagon, sprejemljive morfološke lastnosti), v sredino gnezda vstavimo zgrajen sat, da ga matica zaleže. Naslednji dan ta sat, brez čebel, prestavimo v »štarter družino«, kjer nam bodo mlade čebele na njem izdelale več kot deset matičnikov. Razvoj matičnikov spremljajte in jih pravi čas vstavite v brezmatične družine ali v narejence. Lahko jih vstavite tudi v plemenilčke, kjer se bodo mlade matice oprašile, da boste potem oprašene vstavljali družinam. Pri tem uporabite le najboljše matičnike, ki jih ločite predvsem po velikosti.

Če za vzrejo matic nimate časa, volje ali znanja, priporočam, da matice nabavite pri odobrenih vzrejevalcih, ki v selekcijo matičarjev skupaj s strokovnimi službami vlagajo veliko energije in znanja. Pri nakupu naj vam ne bo glavni kriterij cena, ampak tudi selekcijski rezultati, ki jih vzrejevalci dosegajo. Objavljeni so bili v prejšnji številki SČ-ja. Zavedajte se, da je kakovostna matica osnovni pogoj za zdravo in močno čebeljo družino, od katere bomo lahko pričakovali dobre gospodarske rezultate.

0