Čebelarjeva opravila v maju

Maj je v čebelarstvu najlepši mesec. Čebele imajo na voljo veliko hrane v okolju, temperature pa razvoj dodatno podpirajo. V tem obdobju je veliko cvetlične paše ter na posameznih območjih še paša na akaciji. Ob primerni oskrbi in ob ugodnih vremenskih ter pašnih razmerah lahko čebele čebelarjem omogočijo prvo točenje.

V našem čebelarstvu, kjer večinoma čebelarimo s panji AŽ 11 + 3, se v tem mesecu najbolj posvečamo akacijevi paši. Čebele na akacijevo pašo prepeljemo med ali takoj po prvomajskih praznikih. V dnevih pred prevozom družinam dodam po tri satnice v izgradnjo. In sicer iz plodišča izvlečem dva pokrita sata zalege ter druge sate stisnem skupaj. Satnici vstavim na drugem položaju poleg sata s hrano. Odvzeta sata z zalego zadaj vstavim prečno (na toplo stavbo), za njima pa dodam tretjo satnico, ki mi služi kot pokazatelj razvoja družin. Družina ima sedaj 25 AŽ-satov. Ob obilnejšem cvetenju akacije družinam dodam še tri sate v medišču. To opravim tako, da tri najbolj polne sate z medom izvlečem iz medišča in jih umestim zadaj na toplo stavbo. Na njihova mesta umestim prazne sate in satnice. Panj ima sedaj skupno 28 satov.

Točenje medu

Konec cvetenja akacije ugotavljam s spremljanjem elektronske tehtnice, ki mi vsak večer pošlje podatke o teži panja. Po končani paši sledi točenje. V našem čebelarstvu točimo med doma, zato na dan točenja v dopoldanskem času iz panjev poberem sate, ki so primerni za točenje, in jih zložim v zaboje. Zaboje zaprem in zložim v avtomobilsko prikolico in jih prepeljem domov. Pri točenju mi pomagajo člani družine, ki v veliki meri že vedo, kaj je njihovo opravilo. Sate vračam čebeljim družinam isti dan zvečer ali naslednje jutro.

Preprečevanje rojenja

Po akacijevi paši v našem okolju nastane krajše brezpašno obdobje. Travniki so v veliki meri pokošeni in naslednja paša, ki nastopi v juniju, je na lipi in kostanju. Zato lahko čebele zelo hitro preidejo v rojilno razpoloženje in pozneje v rojenje. Da to preprečim, po točenju akacije začnem narejanje rezervnih družin. Družinam odvzamem po dva sata pokrite zalege in ju premestim v 9-satne panje. Zraven dodam še sat medu in prazne sate. V sredino, med sata z zalego, pritrdim zrel matičnik iz lastne vzreje, če teh nimam dovolj, se dogovorim z vzrejevalcem. Narejence za najmanj en dan prestavim v hladno klet in jih na novo lokacijo prepeljem popoldan naslednji dan. Družinam žrela odprem proti večeru. Narejence preverim čez dva tedna. Pri tem me zanima, ali se je matica izlegla, oprašila ter če in kako zalega. Želim si, da se matice sprašijo s čim boljšimi troti. Družine, pri katerih ugotovim, da ni matice oz. da ni zalege, si označim in ob prvi priložnosti vstavim mlado oprašeno matico. S takšnimi družinami do konca leta nimam veliko dela. Poskrbeti moram le za zdravljenje varoze in za krmljenje v jesenskem času.

Skrb za vzrejo kakovostnih trotov

Čebele v tem mesecu gradijo veliko trotovskih celic: pri naravni gradnji jih je pribl. 10 % od števila vseh celic. Seveda matica nikoli ne zaleže vseh trotovskih celic v družini, zato je trotov manj od števila trotovskih celic. Število zaleženih trotovskih celic v panju uravnavajo delavke s čiščenjem celic. V srednje močnih družinah ni več kot 2000 trotov, to je 4,8 % skupnega števila osebkov. Trotovina je pogosteje zgrajena na robovih gnezda, kjer je temperatura nižja kot v središču gnezda. V trotovskih celicah se varoje uspešneje razvijajo kot v delavski zalegi, zato je eden izmed apitehničnih ukrepov za zmanjševanje števila varoj odstranjevanje pokrite trotovske zalege iz panja. Ampak ali čebelje družine ne potrebujejo trotov? Ali jih res lahko brez škode odstranjujemo iz družin? Seveda ne. Troti, čeprav ne opravljajo panjskih opravil in ne nabirajo medu, opravljajo pomembno nalogo, brez katere čebele ne bi mogle preživeti. Troti z opraševanjem matic omogočajo, da matice zalegajo oplojena jajčeca, iz katerih se razvijejo delavke.

Opraševanje matic

Pomemben del h kakovosti matic prispevajo troti, s katerimi se matice prašijo. Mlada matica postane spolno zrela približno en teden po izleganju in takrat lahko izleti iz panja na praho. Odleti popoldan, če so v okolju primerni pogoji:

  • temperatura višja od 20 °C,
  • vsaj delno jasno vreme,
  • brezvetrje
    Ko so pogoji izpolnjeni, matica odleti na trotišča. Ob mejnih vrednostih matica sicer zleti iz panja, vendar se hitro vrne nazaj in čaka na primernejše pogoje. V povprečju se pari z 12 troti, ki prihajajo iz stojišč, ki so oddaljena več kot 1 km in manj kot 2 km od lokacije, s katere je izletela matica. Seveda se matica lahko pari s troti, ki so oddaljeni celo več kot 5 km, vendar so tovrstna parjenja v naravi redkost.

Sam trotovino izrezujem le iz šibkejših in manj kakovostnih čebeljih družin, nikoli pa ne iz najboljših. Tako zagotavljam razvoj čim kakovostnejših trotov, kar bi po mojem mnenju morali početi vsi čebelarji. Z namensko vzrejo trotov iz najmočnejših in najboljših čebeljih družin na širšem območju bi bila možna selekcija čebel po očetovi strani.

0