Čebelarjeva opravila v novembru

Pri čebelah v mesecu novembru nimamo veliko opravil. Vreme je lahko zelo različno. Temperature so lahko še tako visoke, da čebele sredi dneva izletavajo iz panja in prinašajo vanj zadnji cvetni prah, lahko pa so temperature nizke in že oblikujejo zimsko gručo. Na to čebelarji nimamo vpliva, razen če bi čebele prestavili v prostore, kjer bi jih imeli pod nadzorovanimi pogoji. Zdi se neverjetno, vendar te prakse v nekaterih delih sveta obstajajo in dobro delujejo (ZDA, Kanada, skandinavske države …). Pri nas o tem ne razmišljamo, ker zime pri nas čebele relativno dobro prenašajo, saj temperature padejo pod –20 °C le izjemoma.

Čebele v tem obdobju potrebujejo mir

Za čebele je najbolje, da imajo preko zime, od novembra do marca, stalno nizke temperature, ki jim omogočajo, da bi bile čim manj aktivne in trošile čim manj energije in s tem zaloge hrane. Ključnega pomena je zato izbira prave lokacije čebelnjaka, stojišča oz. mesta za postavitev prevozne enote. Sončne lege z veliko sonca so dobrodošle spomladi, da se čebele lažje in hitreje razvijejo, preko zime pa ne. Tudi v poletnih mesecih jim lahko preveč sonca škodi, zlasti kadar od čebel terja dodatno ventilacijo in s tem porabo energije. Tudi paše so na prevročih lokacijah slabše, saj rastline nektar in cvetni prah izločajo krajši čas oz. se hitreje posušita kot na hladnejših lokacijah.

Zaradi tega v zadnjem obdobju, predvsem pri izbiri lokacij za prevozni enoti, zbiram lokacije, ki so senčne in seveda brez vetra. Za čebele je bolje, da jih iz panja privabi topel zrak in ne varljivi sončni žarki. Pri čebelnjaku, ki ga imam ob hiši, sem izdelal in namestil dodatno senčilo, razmišljam pa tudi, kako bi v celoti omejil dostop sončnim žarkom preko zime. Čebele mirujejo in potrošijo najmanj energije pri zunanji temperaturi od –1 do +4 °C.

Na tržnici v Podčetrtku

Ko se jutranje temperature spustijo pod ledišče, matica v večini primerov preneha zaleganje. Koristno je, da si ta datum zapišemo, da lahko ocenimo, kdaj bodo družine brez zalege. To moramo vedeti, ko načrtujemo zimsko zatiranje varoj, da to opravimo v obdobju, ko so družine popolnoma brez zalege. To je lahko že v novembru, pogosteje pa v decembru in januarju. Odvisno od območja Slovenije, lege in nadmorske višine.

Če z zimskim zatiranjem varoj nismo uspešni, smo s tem v večini primerov povzročili, da se bo število varoj v spomladanskih in poletnih mesecih povečalo preko kritične meje, zaradi česar se družine ne bodo optimalno razvijale. Slaba učinkovitost zimskega zatiranja se izkaže najkasneje v poznopoletnih mesecih, lahko pa že tudi prej. Varoje med čebelami širijo tudi viruse, ki dodatno hromijo razvoj družin. Zimsko zatiranje je torej ključno za uspešno čebelarjenje, zato sta pravilno načrtovanje in izvedba izrednega pomena. Bolj kot način aplikacije je pomembno dejstvo, da so družine v času izvajanja popolnoma brez zalege. Sam uporabljam metodo kapanja z API-Bioxal zdravilom, ki sem jo podrobneje opisal v januarskih čebelarjevih opravilih.

 

Na tržnici v Podčetrtku

Prodaja čebeljih pridelkov

V zimskih mesecih moramo biti dejavni pri prodaji čebeljih pridelkov. O tem, da naj bodo izdelki lično pakirani, pravilno označeni in lepo razstavljeni, ne bom zgubljal besed, ker so to osnove za uspešno prodajo. Ob tem je dobrodošlo, da se čim bolj vključujemo v lokalno dogajanje, da nas ljudje čim bolje spoznajo in pridobijo zaupanje v nas. Ob srečanjih se obiskovalci z nami pogovarjajo, nas dodatno spoznavajo in ob tem izvedo več o naši ponudbi. Nemalokrat jim lahko tudi razložimo, da so čebele pomembne za ljudi in da moramo vsi skupaj skrbeti, da bo okolje do njih čim prijaznejše. Tudi kupce moramo znati poslušati, saj nam povedo marsikaj koristnega, kar lahko v prodaji uporabimo, da smo v prihodnje še uspešnejši. Prodaja zahteva določene veščine, ki si jih lahko pridobimo z izkušnjami, še boljše pa je, da se udeležimo kakšnega izobraževanja s tega področja. Tudi knjig na to temo je veliko in v vsaki bomo našli informacije, ki nam lahko izboljšajo prodajo. Poleg tega moramo čim bolj izkoristiti tudi lokalno okolje, v katerem živimo, tako da izkoristimo različne možnosti, dogodke, ki so nam na voljo. Sam se povezujemo s ponudbo zdravilišča Terme Olimia v Podčetrtku in si prizadevam, da me njihovi obiskovalci med nastanitvijo obiščejo in se seznanijo z našo ponudbo. Ne glede na to, kje smo, lahko na različne načine izkoristimo tudi tradicionalni slovenski zajtrk, dan odprtih vrat čebelarjev … in z njegovo pomočjo izboljšamo prodajo.

Letna bilanca

V tem mesecu naredim tudi osnovno kalkulacijo čebelarske sezone. Zanima me predvsem osnovna letna rentabilnost (R) čebelarstva. Pri njenem izračunu na odhodkovni strani upoštevam:

koliko denarnih sredstev sem v posameznem letu vložil v čebelarstvo (nakup satnikov, satnic, orodja, matic, sladkorja, zdravil …),
amortizacijo večje čebelarske opreme (panjev, čebelnjakov, točila, kuhalnika voščin, sodov za med …),
na prihodkovni strani pa:

prihodke od prodaje čebeljih pridelkov, čebeljih družin, matic …
Kalkulacijo izračunam po naslednji formuli:

R = C – B – A

Porabljenega časa za delo s čebelami v izračun ne vključujem, ker nisem profesionalni čebelar, kakor tudi ne stroškov za plačevanje prispevkov in zavarovanja. Kalkulacijo opravim s programom za urejanje preglednic in rčaunanje, v katerem imam nastavljene formule, zato mi izračun ne vzame veliko časa. Glede na to, da je bilo leto 2019 izredno slabo za pridelavo medu, bo rentabilnost nizka, verjetno blizu ali celo pod ničlo. Na podlagi izračuna si postavim načrt za naslednje leto in se nanj kmalu po novem letu začnem pripravljati.

Izobraževanje
V novembru imamo ob dolgih večerih več časa za zbiranje novega znanja z branjem literature oz. z obiskovanjem različnih izobraževanj. Novo znanje je naša naložba za prihodnost. Sam se udeležujem različnih predavanj in berem različno strokovno literaturo. Slišano ali prebrano najprej kritično presodim in ne vzamem vsega za absolutno resnico. Predvsem prakse drugih čebelarjev jemljem z določeno rezervo. Kar menim, da bi bilo koristno zame, v praksi najprej preizkusim na določenem številu čebeljih družin in iščem zase najboljše rešitve. Zavedam se, da čebelarji čebelarimo v različnih okoljih in da kar je dobra praksa za enega čebelarja, ni nujno, da je dobro tudi zame.

To toplo svetujem tudi drugim, saj je čebelariti vse zahtevnejše in brez neprestanega izobraževanja ne bomo uspešni.

 
0